Historie MLM

MLM koncept

Jeho vznik sahá až do doby vzniku samotného obchodu. Již v době před naším letopočtem ve starověkých městech obchodovali kočovníci s karavany a pouliční prodejci na tržištích. V té době se využívala takzvaná Barterová směna.

Obchodníci tedy směňovali zboží za zboží, protože v té době obchod prostřednictvím směnné hodnoty ve formě peněz nefungoval, případně jen v nějaké původní formě (místo peněz nějaký druh zboží, jež byl používán k vyjádření hodnoty ostatních druhů zboží). Tato směna se využívá dodnes a dokonce opět získává na popularitě.

Barter

V dnešní době máme internetové portály či facebookové stránky, kde je možné měnit zboží kus za kus. Jedná se ovšem spíše o koníček, možnost ušetřit peníze či se zbavit věcí, které nepotřebujeme, aniž bychom jej museli vyhodit, a to s výměnou za zboží, které využijeme.

Přímý prodej

Přímý prodej zaznamenal největší ohlasy v 50. letech 20. století v USA, kdy tento styl prodeje začali obchodníci využívat ve velkém, zvali k sobě do domu na prezentace celé rodiny, známé a sousedy. Na tomto principu stojí či z něj vychází přímý prodej dodnes.

Celý proces je ovšem usnadněn existencí internetu a mobilních telefonů. Dnes se distributor se zákazníkem nemusí ani osobně sejít, neboť lze jen komunikovat přes telefon a zboží objednat přes internet.V České republice se tento trend prodeje začal veřejně objevovat až po revoluci.

Zdroj: bakalářská práce Lucie Purchartové , Multilevel marketing a přímý prodej , VŠE

Informace: #referencefireflies      Wikipedie Swiss Halley A.G.     www.cestovani-ve-21-stoleti.cz